• Korona-dugnad for digitale lærere

Gjennom vårt engasjement er det tatt initiativ til å opprette fellesskap for lærere, foreldre og utdanningsbransjen på Facebook for å dele erfaringer, ta temperaturen på alt som skjer og å støtte hverandre under korona-pandemien.

Gruppen Korona-dugnad for digitale lærere er det overordnede felleskapet og her hvor de fleste live-sendinger kjøres. Medio mars 2020 teller vi over 52 000 medlemmer og gruppen vokser fortsatt. I tillegg til hovedgruppen er det 13 spesialiserte undergrupper.

Velkommen inn! 

Undergrupper

Foresatte

Fellesskap for foreldre og foresatte med barn i norsk skole.

1.-7. trinn

Fellesskap for lærere på 1. - 7. trinn i norsk skole.

8.-10. trinn

Fellesskap for lærere på 8. - 10- trinn i norsk skole.

VGS Studiespes

Felleskap for lærere i videregående skoler med studiespesialisering.

VGS Yrkesfag

Fellesskap for alle som jobber med yrkesfag i videregående skole.

Universitet og høgskole

Fellesskap for lærere ved universitet og høgskoler

Sosiallærere og miljøarbeidere

Fellesskap for sosiallærere og miljøarbeidere på alle trinn.

Norsk som andrespråk

Fellesskap for lærere som jobber med norsk som andrespråk.

Undervisningsledelse

Fellesskap for alle som jobber med undervisningsledelse.

Spesialpedagogikk

Fellesskap for spesialpedagoger på alle trinn.

Barnehage

Fellesskap for ansatte i barnehager.

Voksenopplæring

Fellesskap for lærere i voksenopplæringen.

GRATIS RESSURSER

Den siste uka har vi samlet gratis ressurser for å hjelpe lærere over heleNorge når den norske skolen ble hjemmeskole over natta fra torsdag i uke 11 2020. Vi har gått gjennom innkomne tips og samlet dem.

SEND OSS TIPS!

Dersom du har tips til digitale ressurser for bruk i skolen, så blir vi svært takknemlig om du deler!

VIL DU BIDRMED TID?

Norsk skole trenger mange digitale hoder under korona-krisen. Meld deg i dag!

Hva kan vi hjelpe med?