Gjennom vårt engasjement ble det tatt initiativ til å opprette fellesskap for lærere, foreldre og utdanningsbransjen på Facebook for å dele erfaringer, ta temperaturen på alt som skjer og å støtte hverandre under korona-pandemien. I dag er tilbudet rettet mot lærere.

Gruppen Korona-dugnad for digitale lærere er det overordnede felleskapet. Medio juni 2020 teller vi over 60 000 medlemmer og gruppen vokser fortsatt. I tillegg til hovedgruppen er det flere spesialiserte undergrupper.

Velkommen inn! 

Undergrupper

1.-7. trinn

Fellesskap for lærere på 1. - 7. trinn i norsk skole.

8.-10. trinn

Fellesskap for lærere på 8. - 10- trinn i norsk skole.

VGS Studiespes

Felleskap for lærere i videregående skoler med studiespesialisering.

VGS Yrkesfag

Fellesskap for alle som jobber med yrkesfag i videregående skole.

Universitet og høgskole

Fellesskap for lærere ved universitet og høgskoler

Sosiallærere og miljøarbeidere

Fellesskap for sosiallærere og miljøarbeidere på alle trinn.

Spesialpedagogikk

Fellesskap for spesialpedagoger på alle trinn.

Voksenopplæring

Fellesskap for lærere i voksenopplæringen.

Kohort

Fellesskap for alle som er interessert i kohort og smittevern.

GRATIS RESSURSER

Den siste uka har vi samlet gratis ressurser for å hjelpe lærere over heleNorge når den norske skolen ble hjemmeskole over natta fra torsdag i uke 11 2020. Vi har gått gjennom innkomne tips og samlet dem.

SEND OSS TIPS!

Dersom du har tips til digitale ressurser for bruk i skolen, så blir vi svært takknemlig om du deler!

VIL DU BIDRMED TID?

Norsk skole trenger mange digitale hoder under korona-krisen. Meld deg i dag!

Hva kan vi hjelpe med?