Stenging av norsk skole skapte behov for et digitalt felleskap i korona-pandemien

Kvelden før skolene stengte 12.mars, opprettet vi en dugnad for digitale lærere. Det ble raskt stor aktivitet og 60.000+ lærere i hovedgruppa samt ca 30.000 i undergrupper. Dugnaden er over, men gruppene og det digitale samfunnet består. Det drifter vi videre.

Kvelden før skolene stengte 12.mars, opprettet vi en dugnad for digitale lærere. Det ble raskt stor aktivitet og 60.000+ lærere i hovedgruppa samt ca 30.000 i undergrupper. Dugnaden er over, men gruppene og det digitale samfunnet består. Det drifter vi videre.

1.-7. trinn

Fellesskap for lærere på 1. - 7. trinn i norsk skole.

8.-10. trinn

Fellesskap for lærere på 8. - 10- trinn i norsk skole.

VGS Studiespes

Felleskap for lærere i videregående skoler med studiespesialisering.

VGS Yrkesfag

Fellesskap for alle som jobber med yrkesfag i videregående skole.

Ressursgruppa

Fellesskap for spesialpedagoger på alle trinn.

Kohort

Fellesskap for alle som er interessert i kohort og smittevern.

Dette fikk vi til den første uka

 • Samlet 57.000 + lærere og skolefolk.
 • Hatt ca 30 direktesendte TV-sendinger med kunnskapsminister Guri Melby og andre sentrale personer.
 • Gitt lærere mulighet til å snakke direkte til myndighetene og vært usedvanlig aktive i diskusjoner, refleksjoner og digitalt samfunnsbygging.
 • Blitt trukket fram i nasjonale medier som TV2, NRK, Aftenposten, VG mm.
 • Omtalt i og av de fleste bransjeorganisasjoner.
 • Blitt omtalt som det eneste initiativet med navn av Erna Solberg i hennes tale til folket 18.mars.
 • Bidratt sterkt til at NRK lanserer skole-TV på lineær TV.
 • Lest og moderert samtlige beskjeder i samfunnet for å redusere støy for lærerne.
 • Vi har ikke mottatt støtte fra noen partnere. Alt ble oppnådd med 100 % frivillig innsats.

  Utdanningsdirektoratet belønnet innsatsen i #koronadugnaden

  I mai 2020 ble Pålogga oppfordret til å søke om midler fra Utdanningsdirektoratets haste-tilskuddsordning  “Tilskudd til initiativ som støtter undervisningen hjemme under korona-utbruddet” . I sommer fikk vi ja på søknaden og fikk innvilget 2 258 036,00 kr. Dette er for oss en bekreftelse på at innsatsen som er nedlagt var og fortsatt er enormt viktig. Tusen takk til alle som har bidratt.🖤

  I tiden etter skole-nedstengingen 12. mars har det blitt lagt ned stor frivillig innsats for å bygge og drifte  samfunnet “Korona-dugnad for digitale lærere”. Over 60 frivillige har vært innom arbeidet vårt og har gitt av sin verdifulle tid i ulik grad. Et kjerneteam på syv-åtte personer jobbet nærmest døgnet rundt den første måneden for å holde hjulene i gang, drive aktiv moderering for de over 400 000 interaksjonene i gruppene, livesendinger med nøkkelpersoner i Skole-Norge og med tilgjengeliggjøring av ressurser via vår nettside palogga.no. Alle som har bidratt har gjort det med store og bankende hjerter for skolehverdagen for lærere og elever i den rare tida som oppstod.

  Digitale ressurser

  Da skolene stengte ned åpnet mange digitale læringstilbud for gratis bruk, nå er de fleste tilbake i normal drift. Lista over ressursene kan fortsatt sees her. 

  Utdanningsdirektoratet belønnet innsatsen i #koronadugnaden

  I mai 2020 ble Pålogga oppfordret til å søke om midler fra Utdanningsdirektoratets haste-tilskuddsordning  “Tilskudd til initiativ som støtter undervisningen hjemme under korona-utbruddet” . I sommer fikk vi ja på søknaden og fikk innvilget 2 258 036,00 kr. Dette er for oss en bekreftelse på at innsatsen som er nedlagt var og fortsatt er enormt viktig. Tusen takk til alle som har bidratt.🖤

  I tiden etter skole-nedstengingen 12. mars har det blitt lagt ned stor frivillig innsats for å bygge og drifte  samfunnet “Korona-dugnad for digitale lærere”. Over 60 frivillige har vært innom arbeidet vårt og har gitt av sin verdifulle tid i ulik grad. Et kjerneteam på syv-åtte personer jobbet nærmest døgnet rundt den første måneden for å holde hjulene i gang, drive aktiv moderering for de over 400 000 interaksjonene i gruppene, livesendinger med nøkkelpersoner i Skole-Norge og med tilgjengeliggjøring av ressurser via vår nettside palogga.no. Alle som har bidratt har gjort det med store og bankende hjerter for skolehverdagen for lærere og elever i den rare tida som oppstod.

  Digitale ressurser

  Da skolene stengte ned åpnet mange digitale læringstilbud for gratis bruk, nå er de fleste tilbake i normal drift. Lista over ressursene kan fortsatt sees her. 

  Hva kan vi hjelpe med?