Om oss

Kvelden før skolene stengte 12.mars, opprettet vi en dugnad for digitale lærere. Det ble raskt stor aktivitet og 60.000+ lærere i hovedgruppa samt ca 30.000 i undergrupper. Dugnaden er over, men gruppene og det digitale samfunnet består. Det drifter vi videre.

Initiativet var kun tenkt på som en dugnad i krise-tiden, men fikk en overveldende respons og ble i praksis en lyttepost for både regjeringen, myndigheter og andre skole-relevante personer.

Dugnaden er over, men gruppene og det digitale samfunnet består. Det drifter vi videre. Pålogga er nå en igangsetter av nye prosjekter til det beste for norsk skole. 

Vi baserer alle prosjekter på utfordringer vi har sett i dialog med samfunnet, definerer problem og mulig løsning og søker prosjektfinansiering.

Når et prosjekt er finansiert, bygget vi et team og støtter videre gjennomføring. Om nødvendig, etablerer vi et nytt selskap og finner en gründer og daglig leder. Eierskapet til det nye selskapet deles hensiktsmessig mellom personene som er aktivt involvert.

Alle våre prosjekter er innen digital undervisning og skal løse reelle problemer i den nye skole-normalen.

Om oss

Kvelden før skolene stengte 12.mars, opprettet vi en dugnad for digitale lærere. Det ble raskt stor aktivitet og 60.000+ lærere i hovedgruppa samt ca 30.000 i undergrupper. Dugnaden er over, men gruppene og det digitale samfunnet består. Det drifter vi videre.

Initiativet var kun tenkt på som en dugnad i krise-tiden, men fikk en overveldende respons og ble i praksis en lyttepost for både regjeringen, myndigheter og andre skole-relevante personer.

Dugnaden er over, men gruppene og det digitale samfunnet består. Det drifter vi videre. Pålogga er nå en igangsetter av nye prosjekter til det beste for norsk skole. 

Vi baserer alle prosjekter på utfordringer vi har sett i dialog med samfunnet, definerer problem og mulig løsning og søker prosjektfinansiering.

Når et prosjekt er finansiert, bygget vi et team og støtter videre gjennomføring. Om nødvendig, etablerer vi et nytt selskap og finner en gründer og daglig leder. Eierskapet til det nye selskapet deles hensiktsmessig mellom personene som er aktivt involvert.

Alle våre prosjekter er innen digital undervisning og skal løse reelle problemer i den nye skole-normalen.

«Selskapet er et ideelt aksjeselskap, hvor målet om profitt er satt til side.»

UTDRAG FRA VEDTEKTENE

Kontakt-personer

Ta kontakt på

kontakt@palogga.no

TORIL HOVLAND 

Daglig leder og prosjektkoordinator

IDA DAHL

Styremedlem og prosjektleder

GEIR SAND NILSEN

Styreformann

Visjon

Pålogga skal være en fasilitator for gode nettverk som gir merverdi for relevante aktører innad i utdanning.

Pålogga skal være en pådriver og et samlepunkt for gode verktøy som letter forvaltningen av digitale verktøy i skolen i tråd med GDPR-lovverket.

Misjon

Pålogga skal søke om prosjektmidler, fasilitere, drive og følge opp en rekke prosjekter som støtter opp omkring formålet. Vi identifiserer relevante og kompetente aktører som kan bidra inn til å løse gitt problemstilling. Med det blir ikke Pålogga en meningsbærende aktør inn i prosjekter, men identifiserer behov og inviterer inn ekspertkompetansen på gitt område.

STENGING AV NORSK SKOLE SKAPTE BEHOV FOR ET DIGITALT FELLESKAP I KORONA-PANDEMIEN

Initiativtaker Geir Sand Nilsen gikk live på Facebook for å dele noen tanker om den enorme omstillingen norsk skole stod overfor da alle landets skoler stengte dørene. Samtidig oppfordret han til å iverksette en storslått dugnad for å samle kunnskap og erfaringer.

Responsen kom umiddelbart og Facebook-gruppen “Korona-dugnad for digitale lærere” ble på få dager til et nettverk bestående av over 50.000 medlemmer. Lærere og fagpersonell over hele landet søkte sammen og bidro på kort tid til en kunnskapsdeling av dimensjoner.

Engasjementet har vist oss at overgangen fra fulle klasserom til digital undervisning byr på store utfordringer, ikke bare teknisk – men også faglig og psykososialt. 

For å  redusere sårbarheten og sikre fart etablerer vi et ideelt aksjeselskap, Pålogga AS som en nonprofit organisasjon. Se utdrag fra selskapets vedtekter under.

Pålogga sin hovedeier er  EXP Group som under paraplyen Katapult World utvikler selskaper og non profit initiativer som løser samfunnsutfordringer. 

 

Det jobbes nå med å finne ut hvordan Pålogga fremover kan bidra til flere gode hverdager med rom for læring og mestring for alle. Vi etablerer i disse dager et styre med flere av representantene som har vært engasjert fra start. Pålogga er ydmyke til å fortsette oppdraget og er tydelige på bedriftens mål om å være en non-profit, en organisasjon som har satt målet om profitt til side.

Vi vil også fremover ha behov for frivillige som ønsker å bidra i dette samfunnet med lærere, skoleentusiaster og folk med bankende hjerter for å stå sammen i en krisetid større enn de fleste av oss har opplevd.

Takk for at DU er en del av dette fellesskapet! Sammen står vi enda sterkere!

Hva kan vi hjelpe med?