OM OSS

Pålogga AS er et ideelt aksjeselskap som har satt målet om profitt til side (nonprofit organisasjon)

Kjernen i Pålogga er Facebookgruppen Korona-dugnad for digitale lærere som startet med et privat initiativ fra Geir Sand Nilsen under Koronakrisen i mars 2020. Gruppen vokste raskt. 

For å gjøre det enklere å finne relevant innhold, ble det opprettet undergrupper på Facebook for ulike trinn og elevgrupper.  Pålogga administrerer i dag 10 Facebookgrupper, med til sammen over 80 000 medlemmer bestående av lærere og skolefolk.

I løpet av de tre første ukene vi var operative har hovedgruppen alene et engasjement på  402 200 innlegg, kommentarer og reaksjoner blant medlemmene.

Gruppene modereres på frivillig basis av lærere og andre tilknyttet Pålogga. 

I tillegg til å være ansvarlig for Facebookgruppene jobber vi med tre ting:  

RESSURSOVERSIKT

Sammen med lærerne har vi samlet en liste med over 200 gratis verktøy og ressurser til bruk i undervisning, og vi har koblet kontakt mellom parter i skole-Norge og internasjonale nettverk. Listen er å finne på www.ressurser.palogga.no

LIVESENDINGER OG LYTTEPOST

Vi tok i starten temperaturen på det som rørte seg i Skole-Norge under skolestengingen ved å følge med på diskusjonene i gruppene og gjennomføre enkle undersøkelser blant medlemmene. Vi oppsummerte dette løpende i en Lyttepost som ble delt åpent på våre nettsider. Viktige tema fra gruppene løftes opp i Livesendinger hvor lærer, elever, eksperter og myndigheter slipper til. Vi tror et samlet Skole-Norge er avgjørende for å takle krisen og at kort vei fra grasrota til sentrale myndigheter er klokt.  Vi står sammen i dette.  

KOMPETANSEPARTNERE

Pålogga samarbeider med partnere som ønsker å bistå skoleNorge i en krevende tid, f.eks. Fleksibel Utdannings Norge og Statped. Vi samarbeider også med NRK for å få laget Vikartimen – en daglig skole-TV sending for de minste elevene for å avlaste lærere, foreldre og nettet. 

STENGING AV NORSK SKOLE SKAPTE BEHOV FOR ET DIGITALT FELLESKAP I KORONA-PANDEMIEN

Initiativtaker Geir Sand Nilsen gikk live på Facebook for å dele noen tanker om den enorme omstillingen norsk skole stod overfor da alle landets skoler stengte dørene. Samtidig oppfordret han til å iverksette en storslått dugnad for å samle kunnskap og erfaringer.

Responsen kom umiddelbart og Facebook-gruppen “Korona-dugnad for digitale lærere” ble på få dager til et nettverk bestående av over 50.000 medlemmer. Lærere og fagpersonell over hele landet søkte sammen og bidro på kort tid til en kunnskapsdeling av dimensjoner.

Engasjementet har vist oss at overgangen fra fulle klasserom til digital undervisning byr på store utfordringer, ikke bare teknisk – men også faglig og psykososialt. 

For å  redusere sårbarheten og sikre fart etablerer vi et ideelt aksjeselskap, Pålogga AS som en nonprofit organisasjon. Se utdrag fra selskapets vedtekter under.

Pålogga sin hovedeier er  EXP Group som under paraplyen Katapult World utvikler selskaper og non profit initiativer som løser samfunnsutfordringer. 

PÅLOGGA AS (UTDRAG FRA VEDTEKTENE) 

Selskapets formål er å bidra til flere gode hverdager med rom for læring og mestring for alle.

Selskapet er et ideelt aksjeselskap, hvor målet om profitt er satt til side (non profit).

 

Dette fikk vi til den første uka

Kvelden før skolene ble stengt ned startet vi Korona-dugnad for digitale lærere. På en uke har vi:

 • Samlet 57.000 + lærere og skolefolk.
 • Hatt ca 30 direktesendte TV-sendinger med kunnskapsminister Guri Melby og andre sentrale personer.
 • Gitt lærere mulighet til å snakke direkte til myndighetene og vært usedvanlig aktive i diskusjoner, refleksjoner og digitalt samfunnsbygging.
 • Blitt trukket fram i nasjonale medier som TV2, NRK, Aftenposten, VG mm.
 • Omtalt i og av de fleste bransjeorganisasjoner.
 • Blitt omtalt som det eneste initiativet med navn av Erna Solberg i hennes tale til folket 18.mars.
 • Bidratt sterkt til at NRK lanserer skole-TV på lineær TV.
 • Lest og moderert samtlige beskjeder i samfunnet for å redusere støy for lærerne.

Vi har ikke mottatt støtte fra noen partnere. Alt oppnådd med 100 % frivillig innsats.

Dette ønsker vi få til

Fremover vil vi jobbe med fem hovedaktiviteter:

 1. Forbedre og drifte fellesskapene på Facebook sammen med kompetansepartnere
 2. Produsere aktuelt og relevant innhold i form av Live-sendinger og Podcast 
 3. Lyttepostfunksjon for å fange behov og “ta tempen” på eksperimentet hjemmeskole i Norge
 4. Videreutvikle og kvalitetssikre oversikten over gratis verktøy- og ressurser
 5. Vurdere om Pålogga kan bidra til å lage en brukervennlig delingsplattform av og for lærerne  der de lett kan dele egenproduserte læringsopplegg 

Utdanningsdirektoratet belønnet innsatsen i #koronadugnaden

I mai 2020 ble Pålogga oppfordret til å søke om midler fra Utdanningsdirektoratets haste-tilskuddsordning  “Tilskudd til initiativ som støtter undervisningen hjemme under korona-utbruddet” . I sommer fikk vi ja på søknaden og fikk innvilget 2 258 036,00 kr. Dette er for oss en bekreftelse på at innsatsen som er nedlagt var og fortsatt er enormt viktig. Tusen takk til alle som har bidratt.🖤

I tiden etter skole-nedstengingen 12. mars har det blitt lagt ned stor frivillig innsats for å bygge og drifte  samfunnet “Korona-dugnad for digitale lærere”. Over 60 frivillige har vært innom arbeidet vårt og har gitt av sin verdifulle tid i ulik grad. Et kjerneteam på syv-åtte personer jobbet nærmest døgnet rundt den første måneden for å holde hjulene i gang, drive aktiv moderering for de over 400 000 interaksjonene i gruppene, livesendinger med nøkkelpersoner i Skole-Norge og med tilgjengeliggjøring av ressurser via vår nettside palogga.no. Alle som har bidratt har gjort det med store og bankende hjerter for skolehverdagen for lærere og elever i den rare tida som oppstod.

Det jobbes nå med å finne ut hvordan Pålogga fremover kan bidra til flere gode hverdager med rom for læring og mestring for alle. Vi etablerer i disse dager et styre med flere av representantene som har vært engasjert fra start. Pålogga er ydmyke til å fortsette oppdraget og er tydelige på bedriftens mål om å være en non-profit, en organisasjon som har satt målet om profitt til side.

Vi vil også fremover ha behov for frivillige som ønsker å bidra i dette samfunnet med lærere, skoleentusiaster og folk med bankende hjerter for å stå sammen i en krisetid større enn de fleste av oss har opplevd.

Takk for at DU er en del av dette fellesskapet! Sammen står vi enda sterkere!

SE HISTORIEN VÅR I VIDEOEN UNDER

PÅLOGGA KJERNETEAM

GEIR SAND NILSEN

Initiativtaker. Tidligere gründer og innovatør.

Linkedin

IDA DAHL

Lektor, Avd.leder, Rikt AS

LinkedIn Profil

MARTIN JOHANNESSEN

Lærer på Nyskolen. Blogger og Podcaster 
Linkedin

MONA SKARET

Selvstendig, tidl. leder i privat og off. sektor

LinkedIn

FATIH MEHMET DEVECI

Skole og barnehageutvikler

LinkedIn 

MONICA BECKSTRØM

Rådgiver i kommunikasjon og web, og engasjert forelder
Linkedin

TORIL HOVLAND

Student
Linkedin

Hva kan vi hjelpe med?