DAGLIGE  LYTTEPOSTER

Pålogga har en lyttepost-funksjon og skrev daglig ned erfaringer fra Facebook-gruppene  gjennom den mest hektiske perioden og logger nå det og logger det som skjer med ujevne mellomrom.

Hva kan vi hjelpe med?