Vi trenger vi flere på laget, vil du bli med?

Vi baserer alle prosjekter på utfordringer vi har sett i dialog med samfunnet, definerer problem og mulig løsning og søker prosjektfinansiering.

Når et prosjekt er finansiert, bygget vi et team og støtter videre gjennomføring. Om nødvendig, etablerer vi et nytt selskap og finner en gründer og daglig leder. Eierskapet til det nye selskapet deles hensiktsmessig mellom personene som er aktivt involvert.

Alle våre prosjekter er innen digital undervisning og skal løse reelle problemer i den nye skole-normalen.

Tidligere bidragsytere

Hva kan vi hjelpe med?